Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/293
Title: Sự hài lòng của các bên liên quan đối với chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Cao, Duy Trinh
Bùi, Văn Hậu
Keywords: Sự hài lòng
Chương trình đào tạo
Phương pháp dạy tiếng Anh
Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2020
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 418 .- Tr.58-60
Abstract: Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc gia giai đoạn 2008-2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1400/QĐ--TTg ngày 30/9/2013. Tính đến năm 2013, các trường đại học, cao đẳng tham gia Đề án này đã thực hiện 3 chương trình bồi dưỡng: chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bao gồm các kĩ năng ngôn ngữ thuộc 6 cấp độ khác nhau theo Khung tham chiếu châu Âu (400 tiết học/cấp độ, bao gồm: từ vựng - ngữ pháp, đọc viết, nghe, công nghệ thông tin).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/293
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_164.99 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.