Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29300
Title: Tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo để thu hút học sinh học nghề
Authors: Vân Anh
Keywords: Chất lượng đào tạo
Thu hút học sinh học nghề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.178-179
Abstract: Công tác tuyển sinh của các trường nghề chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đó là khẳng định của các chuyên gia khi nói về những thách thức mà công tác giáo dục nghề nghiệp đang phải đối mặt hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29300
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
658.4 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.