Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29305
Title: Việt Nam chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh
Authors: Thu Cúc
Keywords: Việt Nam
Chế tạo thành công robot
Khử khuẩn phòng bệnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.180
Abstract: Đề tài nghiên cứu, chế tạo robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Việc ứng dụng Công nghệ thực hiện đã hoàn thành trong vòng hơn 2 tuần. Các robot có thể hoạt động trong khu vực cách ly đồ thay thế, hỗ trợ nhân viên y tế công việc lau sàn nhà dùng chất khử khuẩn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29305
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
299.76 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.