Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29306
Title: Công tác giám sát trong đảng bộ Công an Nhân dân
Authors: Tạ, Quang Huy
Keywords: Công tác
Giám sát
Công an nhân dân
Tổ chức đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.51-52,54
Abstract: Thời gian qua, nhiều tổ chức đảng trong lực lượng Công an Nhân dân (CAND), nhất là cấp cơ sở thực hiện công tác giám sát còn lúng túng, vướng mắc. Từ thực tế này, cần căn cứ các quy định của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và tình hình thực tế để xây dựng cơ chế, biện pháp để việc giám sát thực hiện phù hợp, hiệu quả, trở thành sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29306
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.