Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29331
Nhan đề: Đề xuất một số hướng nghiên cứu khoa học giáo dục từ góc độ trường sư phạm địa phương
Tác giả: Lê, Văn Thắng
Nguyễn, Hữu Năng
Đặng, Thế Anh
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học giáo dục
Góc độ trường sư phạm địa phương
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 481 .- Tr.12-17
Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ của giảng viên (G V) các trường sư phạm. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng để trở thành GV, các cá nhân đều được tiếp cận hệ thống phương pháp luận về NCKH giáo dục. Quá trình giảng dạy cũng tạo điều kiện cho các GV soi chiếu những vấn đề lí luận vào thực tiễn. Ở các trường sư phạm địa phương, GV có thể dễ dàng phát hiện những tình huống có vấn đề của thực tiễn dạy học, ở các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non, những vấn đề của công tác quản lí giáo dục hoặc từ cơ chế chính sách đối với giáo dục.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29331
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.