Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29344
Title: Phương pháp 3T để giải các bài tập hữu cơ
Authors: Trần, Trọng Tuyền
Keywords: Phương pháp 3T
Hỗ hợp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 05(532) .- Tr.26-31
Abstract: Khi bài cho một este hay hỗn hợp este, hỗn hợp gồm este và acid carboxylic ta có thể tách hỗn hợp thành ba thành phần: COO, CH₂, H₂, gọi tắt là phương pháp 3T. Phương pháp 3T thỏa mãn ba yếu tố: nhóm chức, đồng đẳng, độ bất bão hòa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29344
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.