Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29360
Title: Đa dạng hệ thực vật ở khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Phạm, Thị Thanh Mai
Keywords: Đa dạng
Hệ thực vật
Khu du lịch sinh thái
Loài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 337 .- Tr.149-156
Abstract: Kết quả điều tra đã xác định được 326 loài thực vật, 245 chi, 89 họ, 54 bộ và 4 lớp thuộc 3 ngành: Polypocliophyta, Cycadophyta và Magnoliophyta ở Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các taxon thuộc ngành Magnoliophyta là đa dạng nhất và chiếm ưu thế nhất với 316 loài, 237 chi, 81 họ, 48 bộ và 2 lớp. Các họ có số lượng loài nhiều nhất là: Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Euphorblaceae, Araceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, Moraceae và Rubiaceae. Các chi đa dạng nhất gồm: Cyperus, Ficus, Ipomoea, Nymphaea, Altemanthera, Bougainvillea, Cassia, Phylanthus, Bambusa và Saccharum. Hệ thực vật nơi đây có 5 dạng thân chính: cây gỗ, cây thảo, cây bụi, dây leo và cây kí sinh, trong đó dạng cây thảo chiếm ưu thế với 183 loài. Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng có 3 loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng theo Sách Đỏ Việt Nam là Cycas revoluta, Oryza rufipogon và Elaeocarpus hygropbilus. Khu vực nghiên cứu có 9 loài thực vật ngoại lai xâm hại là: Mimosa pigra, Miinosa diplotricha, Leucaena leucocephala, Lantana camara, Imperata cylindraca, Chromolaena odorata, Eichhomia crassipes, Wedelia trilobata và Ageratum conyzoides.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29360
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.