Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29372
Nhan đề: Tình hình kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm 2019
Tác giả: Quốc An
Từ khoá: Tình hình
Kinh tế
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngoại thương;Số 08+09 .- Tr.6-7
Tóm tắt: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam những tháng đầu năm 2019 có dấu hiệu chậm lại. tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,76%; trong đó, quý I tăng 6.82%. quý II ước tăng 6.71%. tuy thấp hơn mức tăng cùng kv năm 2018 (7.05%) nhưng là mức tăng tích cực so với đầu nhiệm kỳ Chính phủ, cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011-2017. Ổn dịnh vì mô được duy trì lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn; tăng trưởng tín dụng thấp, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng 14% trong năm 2019; cân đối thu chi ngân sách nhà nước được đảm bảo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29372
Bộ sưu tập: Ngoại thương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
472.68 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.