Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29372
Title: Tình hình kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm 2019
Authors: Quốc An
Keywords: Tình hình
Kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 08+09 .- Tr.6-7
Abstract: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam những tháng đầu năm 2019 có dấu hiệu chậm lại. tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,76%; trong đó, quý I tăng 6.82%. quý II ước tăng 6.71%. tuy thấp hơn mức tăng cùng kv năm 2018 (7.05%) nhưng là mức tăng tích cực so với đầu nhiệm kỳ Chính phủ, cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011-2017. Ổn dịnh vì mô được duy trì lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn; tăng trưởng tín dụng thấp, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng 14% trong năm 2019; cân đối thu chi ngân sách nhà nước được đảm bảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29372
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
472.68 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.