Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29373
Title: Tiểu thuyết Việt Nam đương đại một hướng đi mới
Authors: Cao, Thị Xuân Phượng
Keywords: Tiểu thuyết
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 06 .- Tr.41-50
Abstract: So với các thể loại khác, tiểu thuyết luôn là đối tượng "có sức mời gọi", kích thích cảm hứng đối thoại, tranh luận của giới nghiên cứu và phê bình. Đem lại sự quyến rũ này một phần bởi vai trò thống ngự của tiểu thuyết - một thể loại phản chiếu "sức vóc và nội lực" hiện thời cũng như dự báo trước sự vận động trong tương lai của một nền văn học. Song, lý do quan trọng chính ở bản chất của tiểu thuyết - thể loại mở, hiện thân của sự uyển chuyển, linh hoạt, liên tục vận động, liên tục làm mới mình với những sáng tạo bất ngờ, thú vị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29373
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.