Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29375
Title: Về quan điểm tiếp thu và vận dụng lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam
Authors: Đinh, Văn Thuần
Keywords: Tiếp thu
Việt Nam
Lý thuyết văn nghệ nước ngoài
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 06 .- Tr.51-65
Abstract: Bài viết: Về thuật ngữ, khái niệm; Về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc tiếp thu và vận dụng lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tiếp thu và vận dụng lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29375
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.