Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29376
Title: Hình tượng nhân vật trong sân khấu cải lương Bắc giai đoạn 1955-1985
Authors: Triệu, Trung Kiên
Keywords: Nhân vật
Giai đoạn 1955-1985
Sân khấu cải lương Bắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 06 .- Tr.66-70
Abstract: Khoảng năm 1917-1918, ở Nam Bộ, nghệ thuật sân khấu cải lương ra đời, được đánh dấu bởi vở diễn đầu tiên Lục Vân Tiên của soạn giả Trương Duy Toản trên sân khấu thầy André Thận. Giữa năm 1919, cải lương Nam Bộ bắt đầu tiến ra Bắc, đánh dấu bởi sự xuất hiện của gánh xiếc Sáu Súng có ca cải lương trong giờ nghỉ giải lao. Tiếp đó là sự xuất hiện của gánh Phước Hội (1922), gánh Tân Lập của cô Anna Nguyễn Thị Chung (1923), gánh Nghĩa Hiệp của ông Nguyễn Văn Đâu (1927)...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29376
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.