Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29395
Title: Kỹ năng cần thiết của sinh viên trước khi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở
Authors: Lê, Thị Vân Hà
Đặng, Thị Thảo
Lê, Thị Thùy Dung
Keywords: Thực tập tốt nghiệp tại cơ sở
Kỹ năng
Sinh viên
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 517 .- Tr.19-20
Abstract: Thực tập tốt nghiệp tại cơ sở là một trong những khâu quan trọng trong quá trình đào tạo ở các trường Đại học nói chung và trường Đại học kinh tế Nghệ An. Đây là khoảng thời gian mà người học sẽ có một cơ hội được áp dụng các kiến thức đã được học trên giảng đường vào việc giải quyết các tình huống thực tế. Qua quá trình này, người học không chỉ tiếp thu thêm kiến thức mà được chủ động áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã được học vào môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29395
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
139.73 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.