Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29400
Title: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4
Authors: Nguyễn, Thị Ngân
Nguyễn, Thị Oanh
Keywords: Hoạt động của doanh nghiệp
Đánh giá hiệu quả
Xác định nguyên nhân
Công ty cổ phần Sông Đà 4
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 517 .- Tr.31-33
Abstract: Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp số giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, xác định được nguyên nhân, nguồn gốc của các vấn đề phát sinh, phát hiện và khai thác các nguồn lực tiềm tàng, đồng thời có biện pháp để khắc phục những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. Bài viết này đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần Sông Đà 4 sử dụng một số chỉ tiêu tài chính để phân tích. Từ đó, đề xuất một số gợi ý về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công ty giúp công ty không ngừng phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29400
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
249.5 kBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.