Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29402
Title: Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam: Mối liên hệ với thị trường cơ sở và khuyến nghị cho các nhà đầu tư
Authors: Nguyễn, Hồng Nhung
Keywords: Thị trường chứng khoán phái sinh
Thị trường cơ sở
Hợp đồng tương lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 517 .- Tr.37-39
Abstract: Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đã ghi nhận bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) với việc đưa thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) đi vào hoạt động kể từ tháng 8 năm 2017. Đây cũng là bước đi quan trọng thể hiện những nỗ lực nhằm thúc đẩy việc nâng hạng TTCK từ mức cận biên lên mới nổi. Bài báo nhìn lại hoạt động toàn thị trường từ khi vận hành cho đến nay, xem xét mối liên hệ giữa TTCKPS, cụ thể là thị trường hợp đồng tương lai (HĐTL) với thị trường cơ sở (TTCS). Đồng thời, đưa ra những khuyến nghị cho các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường CKPS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29402
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
260.78 kBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.