Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29441
Title: Phát triển du lịch xanh bài học kinh nghiệm cho Phú Quốc
Authors: Nguyễn, Thị Thao
Keywords: Phát triển du lịch xanh
Phú Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 06 .- Tr.19-21
Abstract: Du lịch xanh là hình thức phát triển du lịch thân thiện với môi trường trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc: sử dụng hợp lý các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên cho nhu cầu phát triển du lịch; hạn chế tác động từ hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên; ưu tiên phát triển các loại hình/sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường tự nhiên mà trọng tâm là du lịch sinh thái. việc nghiên cứu học hỏi các mô hình du lịch xanh thành công trên thế giới sẽ góp phần giúp các địa phương ở Việt Nam nói chung, huyện đảo Phú Quốc nói riêng đạt được hiệu quả trong phát triển du lịch bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29441
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.56.185


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.