Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2946
Title: Tiềm lực quốc gia của Iran và đối sách của Mỹ (từ đầu thế kỷ XXI - 2016)
Authors: Nguyễn, Thu Hạnh
Keywords: Iran
Tiềm lực quốc gia
Mỹ
Chính sách đối ngoại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 3 .- Tr.49-61
Abstract: Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, Iran đang nổi lên với vai trò là một cường quốc khu vực có ảnh hưởng lớn tới Trung Đông. Những bước tiến dài của Iran trong kinh tế, quốc phòng đã tạo đà để Iran tham gia tích cực hơn với những vấn đề mang tính khu vực và quốc tế mặc dù quốc gia này đã phải hứng chịu các lệnh cấm vận trong gần 40 năm qua. Sự nổi lên của Iran được thể hiện như thế nào? Sự nổi lên ấy ảnh hưởng ra sao tới những lợi ích của Mỹ và những quyết sách đối ngoại của quốc gia này đối với khu vực Trung Đông nói chung và Iran nói riêng? Những câu hỏi nghiên cứu đó sẽ được giải đáp trong phạm vi của bài viết này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2946
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_896.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.