Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29474
Title: Thực trạng sử dụng các khu vui chơi ngoài trời ở các trường mầm non tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Lê, Thị Bích Vân
Nguyễn, Thị Thanh Nguyệt
Keywords: Khu vui chơi ngoài trời
Trường mầm non
Chơi ngoài trời
Hoạt động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 481 .- Tr.38-42
Abstract: Chơi ở ngoài trời là một trong những hoạt động được quy định trong Chương trình giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT, 2017a), góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non. Trong đó, việc tổ chức và sử dụng có hiệu quả môi trường chơi đóng vai trò quan trọng (Nguyễn Bá Minh và cộng sự, 2018). Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non cung cấp những thông tin khái quát về cách xây dựng môi trường, đặc biệt là trang bị đồ chơi (Nguyên Thị Thanh Hà, 2006). Nhằm giúp giáo viên (GV) có thêm cho trò chơi phong phú cho giờ chơi ngoài trời, các tác giả đã đề xuất một số trò chơi và bài tập với bóng (Bùi Thị Việt, 2016), trò chơi với nước (Nguyễn Thị Kim Anh, 2016). Các tác giả ngoài nước cũng cung cấp nhiều thông tin quý giá về các nội dung chơi ngoài trời (Clements, 2004; Maynard, 2007) hay hướng dẫn khai thác các loại trò chơi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29474
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.