Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2952
Title: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh Đông Nam Bộ - thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm, Văn Phong
Keywords: Đào tạo
Đông Nam Bộ
Thực trạng
Giải pháp
Vùng trọng điểm kinh tế
Bồi dưỡng
Cán bộ
Viên chức
Người lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 264 .- Tr.85-88
Abstract: Đông Nam Bộ hay còn gọi là miền Đông bao gồm 6 tỉnh, thành: TP. Hồ Chí Minh; Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Dương; Bình Phước; Đồng Nai và Tây Ninh. Vùng Đông Nam Bộ có vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi, bốn phía tiếp giáp với các không gian kinh tế đa dạng và phong phú. Đông Nam Bộ là vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp cả nước, nền kinh tế của Vùng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2952
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.