Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29538
Title: Chất lượng cuộc sống của sinh viên Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố liên quan, năm học 2018 – 2019
Authors: Dương, Ngọc Lê Mai
Nguyễn, Thị Hằng
Đào, Thị Hòa
Phạm, Thanh Tùng
Nguyễn, Thị Thu Trang
Nguyễn, Hữu Tú
Kim, Bảo Giang
Keywords: Chất lượng cuộc sống
Sinh viên Y
SF-12
Sức khỏe thể chất
Sức khỏe tâm thần
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 125, Số 01 .- Tr.144-151
Abstract: Chất lượng cuộc sống của sinh viên nói chung và sinh viên ngành Y nói riêng là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả chất lượng cuộc sống về tâm thần và thể chất của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn 1242 sinh viên năm đầu và năm cuối của hệ đào tạo bác sĩ và cử nhân sử dụng bộ câu hỏi SF-12. Kết quả cho thấy, điểm sức khoẻ thể chất của sinh viên cao hơn có ý nghĩa thống kê. Ở nhóm có tình hình tài chính thoải mái, và hiện đang học năm thứ nhất, trong khi với tình hình sức khỏe thể chất, nghiên cứu chưa cho thấy mối liên quan. Các can thiệp nâng cao chất lượng cuộc sống của sinh viên cần tập trung ưu tiên hơn vào các hỗ trợ cho nhóm sinh viên khó khăn, sinh viên những năm cuối.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29538
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.