Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29539
Title: Hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục dinh dưỡng và bổ sung viên sắt đến cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu của phụ nữ 20 – 35 tuổi người dân tộc Tày tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Authors: Trần, Thị Hồng Vân
Lê, Thị Hương
Keywords: Dân tộc Tày
Phụ nữ 20 – 35 tuổi
Thiếu máu
Thiếu năng lượng trường diễn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 125, Số 01 .- Tr.152-159
Abstract: Nghiên cứu tiến hành trên 188 đối tượng với mục tiêu đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục dinh dưỡng và bổ sung viên sắt đến cải thiện tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu ở phụ nữ người dân tộc Tày độ tuổi 20-35 tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Sau 6 tháng can thiệp tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn nhóm can thiệp giảm 13,6%, nhóm chứng chỉ giảm 3.3%. Nồng độ Hemoglobin, Feritin trung bình của nhóm can thiệp tăng lần lượt 5g/l và 19.2µg/l; nhóm chứng nồng độ Hemoglobin trung bình không được cải thiện, nồng độ Feritin tăng 1,7µg/l. Ở nhóm can thiệp tỷ lệ thiếu máu giảm 15,6% còn nhóm chứng tăng 1,1%. Tình trạng cạn kiệt dự trữ sắt ở nhóm chứng chỉ giảm 2,2%; nhóm can thiệp giảm được 10,4% sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Như vậy, can thiệp bằng truyền thông giáo dục dinh dưỡng và bổ sung viên sắt đã có hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ người dân tộc Tày.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29539
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.