Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29549
Title: Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ phát triển huyện nông thôn mới (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang)
Authors: Nguyễn, Bảo Lâm
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Nông thôn mới
Huyện Châu Phú
An Giang
Chuyển dịch cơ cấu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 05 .- Tr.14-17
Abstract: Huyện Châu Phú là một trong những huyện sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh An Giang, với các cây trồng chính là lúa, nếp, các loại rau đậu, cây ăn trái (nhãn, bưởi, xoài, V.V.); trong đó, lúa và rau màu là cây trồng quan trọng nhất của huyện với diện tích gieo trồng cả năm là 97.394 ha (2017) đạt 97,8% so với kế hoạch. Thời gian qua, Châu Phú đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về các tiêu chí huyện nông thôn mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29549
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.