Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29561
Title: Những khó khăn trong hoạt động mua bán và sinh hoạt của người dân thương hồ ở chợ nổi Cái Răng - hướng tiếp cận Định Tính
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Cao, Mỹ Khanh
Lê, Văn Nhương
Keywords: Chợ nổi
Người dân thương hồ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 03(69) .- Tr.30-32
Abstract: Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ nói riêng và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung bởi những yếu tố hấp dẫn vốn có của nó. Hoạt động du lịch đã hình thành và phát triển ở đây khá lâu và mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hệ lụy mà suy cho cùng đều do người dân địa phương, các thành phần kinh doanh du lịch, du khách và cả ngành du lịch thành phố Cần Thơ,…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29561
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
720.35 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.