Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29567
Title: Dịch tễ học và các biện pháp phòng chống bệnh sán dây / ấu trùng sán dây lợn trưởng thành ở Việt Nam: Tổng quan hệ thống và phân tích gộp
Authors: Nguyễn, Thị Quyên
Nguyễn, Mạnh Tuấn
Phạm, Ngọc Minh
Keywords: Ấu trùng sán dây lợn
Bệnh sán dây lợn trưởng thành
Dịch tễ học
Tỷ lệ lưu hành
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 125, Số 01 .- Tr.175-183
Abstract: Bài báo tổng quan này trình bày một số đặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng bệnh sán lợn trưởng thành ấu trùng sán lợn ở Việt Nam. Các tài liệu nghiên cứu về bệnh sán dây lợn trưởng thành /ấu trùng sán lợn ở Việt Nam được thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá. Tỷ lệ mắc bệnh sán dây lợn trưởng thành/ấu trùng sán lợn được ước tính bằng phương pháp phân tích gộp sử dụng mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy các nghiên cứu chủ yếu thực hiện ở phía Bắc với tỷ lệ mắc bệnh sán dây lợn trưởng thành và ấu trùng lần lượt là 0,83% và 3,04%, phân tích từ 9 nghiên cứu trong nước. Bệnh liên quan chủ yếu đến tập quán ăn uống thiếu an toàn như ăn thịt lợn chưa nấu chín, thói quen ăn rau củ quả sống, sử dụng công trình vệ sinh không đảm bảo vệ sinh, tập quán chăn nuôi lợn phổ biến và thường xuyên sử dụng chất thải của con người để bón phân và tưới cho cây trồng. Để dự phòng và kiểm soát bệnh cần phối hợp các biện pháp trong lĩnh vực thú y, y tế và môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29567
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.173.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.