Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29567
Nhan đề: Dịch tễ học và các biện pháp phòng chống bệnh sán dây / ấu trùng sán dây lợn trưởng thành ở Việt Nam: Tổng quan hệ thống và phân tích gộp
Tác giả: Nguyễn, Thị Quyên
Nguyễn, Mạnh Tuấn
Phạm, Ngọc Minh
Từ khoá: Ấu trùng sán dây lợn
Bệnh sán dây lợn trưởng thành
Dịch tễ học
Tỷ lệ lưu hành
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 125, Số 01 .- Tr.175-183
Tóm tắt: Bài báo tổng quan này trình bày một số đặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng bệnh sán lợn trưởng thành ấu trùng sán lợn ở Việt Nam. Các tài liệu nghiên cứu về bệnh sán dây lợn trưởng thành /ấu trùng sán lợn ở Việt Nam được thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá. Tỷ lệ mắc bệnh sán dây lợn trưởng thành/ấu trùng sán lợn được ước tính bằng phương pháp phân tích gộp sử dụng mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy các nghiên cứu chủ yếu thực hiện ở phía Bắc với tỷ lệ mắc bệnh sán dây lợn trưởng thành và ấu trùng lần lượt là 0,83% và 3,04%, phân tích từ 9 nghiên cứu trong nước. Bệnh liên quan chủ yếu đến tập quán ăn uống thiếu an toàn như ăn thịt lợn chưa nấu chín, thói quen ăn rau củ quả sống, sử dụng công trình vệ sinh không đảm bảo vệ sinh, tập quán chăn nuôi lợn phổ biến và thường xuyên sử dụng chất thải của con người để bón phân và tưới cho cây trồng. Để dự phòng và kiểm soát bệnh cần phối hợp các biện pháp trong lĩnh vực thú y, y tế và môi trường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29567
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.