Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29568
Title: Xác định đa hình thái đơn rs 1049174 của gen NKG2D trên bệnh nhân ung thư vòm họng
Authors: Nguyễn, Thị Tình
Đào, Hoàng Yến
Lê, Mạnh Quân
Nguyễn, Văn Hùng
Nguyễn, Hoàng Việt
Keywords: NKG2D
rs 1049174
Ung thư vòm họng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 125, Số 01 .- Tr.184-189
Abstract: NKG2D là một thụ thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tế bào miễn dịch tiêu diệt tế bào ung thư. Đa hình thái nucleotid đơn (SNP) rs1049174 của gen NKG2D làm biến đổi độc tính của tế bào NK có ảnh hưởng tới nguy cơ mắc ung thư. Mục tiêu nghiên cứu là xác định mối liên quan của SNP rs1049274 với nguy cơ mắc ung thư vòm họng. 100 mẫu sinh thiết được chẩn đoán ung thư vòm họng và 100 mẫu máu người khỏe mạnh được thu thập. Kiểu gen NKG2D được xác định bởi kỹ thuật giải trình tự và realtime PCR. Tỷ lệ kiểu gen NKG2D tại rs1049174 trên bệnh nhân ung thư vòm là: 27% GG, 35% CC, 38% GC. Kiểu gen CC và alen C ở nhóm bệnh cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng, lần lượt là p = 0,04; OR = 1,909; 95%Cl: 1,020-3,573 và p = 0,03; OR = 0.6559; 95%Cl: 0,4421-0,9729. Alen C tại SNP rs1049174 của gen NKG2D làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng và gợi ý đây có thể là một dấu ấn sinh học để sàng lọc ung thư vòm họng tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29568
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.