Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29568
Nhan đề: Xác định đa hình thái đơn rs 1049174 của gen NKG2D trên bệnh nhân ung thư vòm họng
Tác giả: Nguyễn, Thị Tình
Đào, Hoàng Yến
Lê, Mạnh Quân
Nguyễn, Văn Hùng
Nguyễn, Hoàng Việt
Từ khoá: NKG2D
rs 1049174
Ung thư vòm họng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 125, Số 01 .- Tr.184-189
Tóm tắt: NKG2D là một thụ thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tế bào miễn dịch tiêu diệt tế bào ung thư. Đa hình thái nucleotid đơn (SNP) rs1049174 của gen NKG2D làm biến đổi độc tính của tế bào NK có ảnh hưởng tới nguy cơ mắc ung thư. Mục tiêu nghiên cứu là xác định mối liên quan của SNP rs1049274 với nguy cơ mắc ung thư vòm họng. 100 mẫu sinh thiết được chẩn đoán ung thư vòm họng và 100 mẫu máu người khỏe mạnh được thu thập. Kiểu gen NKG2D được xác định bởi kỹ thuật giải trình tự và realtime PCR. Tỷ lệ kiểu gen NKG2D tại rs1049174 trên bệnh nhân ung thư vòm là: 27% GG, 35% CC, 38% GC. Kiểu gen CC và alen C ở nhóm bệnh cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng, lần lượt là p = 0,04; OR = 1,909; 95%Cl: 1,020-3,573 và p = 0,03; OR = 0.6559; 95%Cl: 0,4421-0,9729. Alen C tại SNP rs1049174 của gen NKG2D làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng và gợi ý đây có thể là một dấu ấn sinh học để sàng lọc ung thư vòm họng tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29568
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.