Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29603
Title: Tổng hợp dẫn xuất bis-benzimidazole mang cầu nối thioether.
Authors: PGS. TS. Bùi, Thị Bửu Huê
Nguyễn, Thị Hồng Gấm
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Dẫn xuất benzimidazole luôn thu hút sự quan tâm trong lĩnh vực tổng hợp Hóa dược do có phổ hoạt tính sinh học rất rộng bao gồm kháng khuẩn, kháng nấm, giảm đau, kháng viêm, kháng virus, kháng ung thư,... Trong nghiên cứu này, quy trình hiệu quả tổng hợp các dẫn xuất bis-benzimidazole mang cầu nối thioether đã được thiết kế thành công. Dựa trên quy trình này, chín dẫn xuất bis-benzimidazole mang cầu nối thioether, trong đó có tám dẫn xuất mới (8b-i), đã được tổng hợp thành công với hiệu suất khá tốt (42 % -70 %). Cấu trúc của các hợp chất được xác nhận đầy đủ bằng phương pháp phổ nghiệm như HR-ESI-MS, FT-IR, 1H-NMR và 13C-NMR. Từ khóa : bis-Benzimidazole, hợp chất dị vòng, cầu nối thioether.
Description: 123tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29603
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.