Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29625
Title: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam giải bài toán về tái cơ cấu
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Kết quả khích lệ
Than - Khoáng sản Việt Nam
Tái cơ cấu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 181 .- Tr.39-42
Abstract: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả khích lệ trong tái cơ cấu các doanh nghiệp trong nội bộ và các đơn vị thành viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29625
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.