Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29625
Nhan đề: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam giải bài toán về tái cơ cấu
Tác giả: Thảo Nguyên
Từ khoá: Kết quả khích lệ
Than - Khoáng sản Việt Nam
Tái cơ cấu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 181 .- Tr.39-42
Tóm tắt: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả khích lệ trong tái cơ cấu các doanh nghiệp trong nội bộ và các đơn vị thành viên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29625
ISSN: 2354-1253
Bộ sưu tập: Năng lượng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.