Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29672
Title: Phẩm chất ham học hỏi trong công việc của người Tây Nam Bộ
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Phẩm chất ham học hỏi trong công việc
Người Tây Nam Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.18-30
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, người Tây Nam Bộ là những người ham học hỏi trong công việc. Họ luôn muốn có sự đổi mới, cải tiến trong công việc. Họ hiếu học, cởi mở, sẵn sàng học hỏi, học hỏi bằng nhiều hình thức và rất mạnh dạn áp dụng những điều mới tiếp thu được vào công việc. Tuy nhiên, những thứ họ muốn học, thích học là những điều đơn giản, gần gũi, có thể áp dụng ngay vào công việc để đem lại lợi ích có thể nhìn thấy được: trái lại, họ ngại học những điều quá mới, phức tạp, chỉ có thể đem lại lợi ích trong tương lai. Có lẽ vì thế, họ thích học hỏi ở những người có kinh nghiêm, những người làm ăn giỏi ở địa phương, ít thích học ở những người xa lạ ở các nơi khác đến. Nhiều nét đặc trưng của phẩm chất ham học hỏi hiện nay của người Tây Nam Bộ là sự kế thừa nét đặc trưng của phẩm chất đó của cha anh họ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29672
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.7 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.