Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29675
Title: Các yếu tố trường học gây ra cảm xúc buồn bã ở học sinh Trung học Cơ sở: mối liên quan đến giới tính và khối lớp
Authors: Đỗ, Thị Lệ Hằng
Đinh, Thị Hồng Vân
Keywords: Buồn bã
Cảm xúc
Giới tính
Khối lớp
Trường học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.31-42
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu các yếu tố gây ra cảm xúc buồn bã ở học sinh THCS dưới sự tác động của giới tính và khối lớp. 749 học sinh THCS thuộc 4 trường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia trả lời bảng hỏi. Kết quả khảo sát cho thấy, yếu tố liên quan đến điểm số bài kiểm tra trên lớp gây ra cảm xúc buồn bã nhiều nhất cho học sinh. Yếu tố quan hệ với bạn bè gây ra cảm xúc buồn bã ở nữ mạnh mẽ hơn nam. Ngược lại, yếu tố giao tiếp với thầy cô và an toàn ở trường học gây ra cảm xúc buồn bã ở nam nhiều hơn nữ. Yếu tố quan hệ với bạn bè và giao tiếp với thầy cô gây ra cám xúc buồn bã ở học sinh lớp 6, 7, 8 hơn học sinh lớp 9. Yếu tố an toàn ở trường học gây ra cảm xúc buồn bã ở học sinh lớp 6, 7 hơn học sinh lớp 9.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29675
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.