Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29686
Nhan đề: Tình hình việc làm và thích ứng công việc của sinh viên đại học tiểu học khóa 1 Trường đại học Tân Trào sau khi tốt nghiệp
Tác giả: Hà, Mỹ Hạnh
Từ khoá: Thực trạng
Việc làm
Việc làm của sinh viên
Sinh viên đại học tiểu học
Trường Đại học Tân Trào
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.73-84
Tóm tắt: Bài viết phân tích tình hình việc làm và thích ứng công việc sinh viên đại học tiểu học khóa 1 Trường Đại học Tân Trào qua 4 nội dung: tình hình việc làm, khu vực làm việc, khả năng thích ứng với công việc và các yếu tố ảnh hưởng tới quả trình xin việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp, từ đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29686
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.