Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29692
Title: Kết quả nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang và định hướng trong thời gian tới
Authors: Nguyễn, Xuân Niệm
Keywords: Khoa học và công nghê
Kiên Giang
Nghiên cứu
Ứng dụng
Chuyển giao
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 04(70) .- Tr.50-55
Abstract: Nước ta đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế, với nền kinh tế và khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão cùng với đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh sáng tạo và áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất là hướng đi tất yếu để xây dựng một nền kinh tế hiện đại, thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, đảm bảo đời sống của người dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29692
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.