Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29710
Title: Nét duyên của vật liệu
Authors: Nguyễn, Trần Đức Anh
Keywords: Nét duyên
Vật liệu cũ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 09 .- Tr.26-28
Abstract: Vật liệu cũ vẫn được sử dụng trong những công trình mới. Biết cách sử dụng, thì cũ mà vẫn đẹp, cũ mà không lạc hậu, cũ mà vẫn bền, vẫn hiệu quả, cũ mà... không cũ, vẫn duyên. Dùng vật liệu cũ sẽ tiết kiệm được chi phí trong xây dựng công trình, nhưng không chỉ có thế; nhiều khi, vật liệu cũ còn nói lên nhiều điều hơn thế ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29710
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
511.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.