Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29729
Title: Một số đặc trưng trong thương mại biên giới Ấn Độ - Myanmar
Authors: Trần, Ngọc Diễm
Đặng, Thu Thủy
Keywords: ASEAN
Ấn Độ
Myanmar
Thương mại biên giới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.73-81
Abstract: Ấn Độ và Myanmar có sự gần gũi về mặt địa lý nhờ vào đường biên giới dài trên đất liền và biên giới trên tuyến vận tải biển lớn của Ấn Độ. Với sự phát triển năng động của hai nền kinh tế tương ứng với những thay đổi trong chế độ chính trị của cả hai nước, thương mại biên giới Ấn Độ - Myanmar đã có những bước phát triển mới, đóng góp những ý nghĩa mới cho quan hệ kinh tế hai bên. Bài nghiên cứu tập trung vào phân tích các số liệu về giá trị thương mại biên giới song phương do Bộ Thương mại của Myanmar và Chính phủ Ấn Độ công bố chính thức. Bài viết dựa trên các tài liệu thứ cấp trên để liệt kê và phân tích các đặc trưng của thương mại biên giới Ấn Độ - Myanmar tạo ra những thách thức trong quá trình phát triển thương mại biên giới giữa hai nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29729
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.