Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29732
Title: Làm mới nhà cửa
Authors: Lê, Huy
Keywords: Làm mới
Nhà cửa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 10 .- Tr.14-18
Abstract: Những tháng cuối cùng của một năm dương lịch có thể được xem là "mùa" để chỉnh trang, tu sữa, làm mới cho mái nhà thân yêu. Tuy nhiên, "làm mới nhà cửa" thế nào cho hợp lý? Làm mới toàn bộ hay... cục bộ; ý đó, tinh thần, hình ảnh mong muốn cần xem xét trên những khía cạnh nào để khả thi nhất; quá trình triển khai cụ thể cần bắt đầu từ đâu, nhấn mạnh yếu tố nào; để từ đó có thể chắc chắn được sự hợp lý về mặt tài chính, đảm bảo sự đầu tư, tâm sức của gia chủ được hiệu quả nhất?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29732
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
743.18 kBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.