Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29746
Title: Làng Gia Quất góc nhìn lịch sử văn hóa
Authors: Bùi, Xuân Đính
Keywords: Làng Gia Quất
Lịch sử văn hóa Việt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu lịch sử;Số 05 .- Tr.76-83
Abstract: Bài viết: Gia Quất, làng có vị thế đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thời phong kiến; Gia Quất, nơi diễn ra dòng giao lưu văn hóa Việt - Hoa; Gia Quất, làng Việt ở xứ Kinh Bắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29746
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.