Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29756
Title: Phân Tích Thống Kê Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Trọng Lượng Trẻ Sơ Sinh.
Authors: PGS.TS. Võ, Văn Tài
Lê, Thị Thùy Dương
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu về vấn đề trẻ nhẹ cân ở Việt Nam. Tìm ra các yếu tố ảnh hướng nhiều nhất đến trọng lượng trẻ sơ sinh qua nhiều lần phân tích từ kiến thức đã học. Kết luận và đưa ra hướng giải quyết cải thiện tình trạng trẻ nhẹ cân ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Description: 82tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29756
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.