Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29756
Nhan đề: Phân Tích Thống Kê Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Trọng Lượng Trẻ Sơ Sinh.
Tác giả: PGS.TS. Võ, Văn Tài
Lê, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Toán ứng dụng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu về vấn đề trẻ nhẹ cân ở Việt Nam. Tìm ra các yếu tố ảnh hướng nhiều nhất đến trọng lượng trẻ sơ sinh qua nhiều lần phân tích từ kiến thức đã học. Kết luận và đưa ra hướng giải quyết cải thiện tình trạng trẻ nhẹ cân ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Mô tả: 82tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29756
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.