Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29759
Title: Thực hiện “chính sách toàn diện hai con” của Trung Quốc: Một số nhân tố tác động và vấn đề đặt ra hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Chính sách hai con toàn diện
Kế hoạch hóa dân số
Trung Quốc
Xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.25-32
Abstract: Chính sách kế hoạch hóa dân số bắt đầu được triển khai ở Trung Quốc vào năm 1971, đến năm 1980, nước này thực hiện chính sách một con. Đứng trước nguy cơ già hóa dân số và mất cân băng cơ cấu dân số, năm 2013 Trung Quốc thực hiện “Chính sách hai con đơn độc” trên toàn quốc và năm 2016 chuyển sang thực hiện "Chính sách hai con toàn diện”. Mặc dù đã có những động thái tích cực, cụ thể nhằm ứng phó với các vấn đề dân số hiện tại, tuy nhiên kết quả vẫn chưa khả quan. Bài viết giới thiệu quá trình thực hiện chính sách kế hoạch hóa dân số của Trung Quốc, một số nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách hai con toàn diện của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện chính sách hai con toàn diện ở Trung Quốc hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29759
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.