Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29763
Title: Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc và hàm ý đối với Ấn Độ
Authors: Jacob, Jabin T.
Keywords: Ấn Độ
Sáng kiến Vành đai và Con đường
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.40-47
Abstract: Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc đã thực hiện được 5 năm. Trong thời gian qua, sáng kiến này đã mở rộng ra khắp châu Á, châu Phi và châu Âu với sự quan ngại ngày càng tăng của các nước về tính minh bạch, tính khả thi về kinh tế và mục tiêu của các dự án. Bài viết này xem xét các đặc điểm chính của BRI, các phản ứng (quan điểm) và hàm ý đối với Ấn Độ. Bài viết cho thấy BRI ít có ý nghĩa về phát triển cơ sở hạ tầng mà phần nhiều là để thúc đẩy các lợi ích chiến lược của Trung Quốc - đặc biệt là mô hình phát triên chính trị của nước này - đối lập với Hoa Kỳ, các cường quốc khu vực hay các nền dân chủ khác như Án Độ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29763
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.