Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29765
Title: Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Thái Lan giai đoạn 1945 – 1997: Một số thành tựu và bài học kinh nghiệm
Authors: Hán, Thị Ngát
Keywords: Người Hoa
Hoạt động kinh tế
Thái Lan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.62-68
Abstract: Ở Đông Nam Á, Thái Lan là nước mà người Hoa di cư đến đây rất sớm, từ những năm đầu công nguyên. Đến thế kỷ XV cộng đồng người Hoa đã dần ổn định và nhanh chóng hòa nhập với người bản địa, trở thành cộng đồng người thiểu số lớn nhất ở quốc gia này. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 (1945-1997) được coi là giai đoạn người Hoa có nhiều thành tựu trong hoạt động kinh tế, khẳng định được vị thế chủ đạo và then chốt của họ trong nền kinh tế Thái Lan. Đặt vấn đề nghiên cứu thành tựu trong hoạt động kinh tế người Hoa trên một số lĩnh vực như thương mại, tài chính - ngân hàng, công nghiệp..., bài viết nhìn lại vai trò của người Hoa trong nền kinh tế Thái Lan và gợi mở những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập, phát triển và hiện đại hóa đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29765
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.