Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29765
Nhan đề: Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Thái Lan giai đoạn 1945 – 1997: Một số thành tựu và bài học kinh nghiệm
Tác giả: Hán, Thị Ngát
Từ khoá: Người Hoa
Hoạt động kinh tế
Thái Lan
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.62-68
Tóm tắt: Ở Đông Nam Á, Thái Lan là nước mà người Hoa di cư đến đây rất sớm, từ những năm đầu công nguyên. Đến thế kỷ XV cộng đồng người Hoa đã dần ổn định và nhanh chóng hòa nhập với người bản địa, trở thành cộng đồng người thiểu số lớn nhất ở quốc gia này. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 (1945-1997) được coi là giai đoạn người Hoa có nhiều thành tựu trong hoạt động kinh tế, khẳng định được vị thế chủ đạo và then chốt của họ trong nền kinh tế Thái Lan. Đặt vấn đề nghiên cứu thành tựu trong hoạt động kinh tế người Hoa trên một số lĩnh vực như thương mại, tài chính - ngân hàng, công nghiệp..., bài viết nhìn lại vai trò của người Hoa trong nền kinh tế Thái Lan và gợi mở những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập, phát triển và hiện đại hóa đất nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29765
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.