Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29791
Title: Khảo sát tối ưu hóa điều kiện chiết xuất cao lá Nhàu (Morinda citrifolia L.) bằng phương pháp đáp ứng bề mặt
Authors: Lý, Hải Triều
Nguyễn, Thùy Diễm Thảo
Phùng, Thị Thu Hường
Trần, Bá Hiếu
Lê, Văn Minh
Keywords: Đáp ứng bề mặt
Flavonoid
Kháng khuẩn
Kháng viêm
Nhàu(Morinda citrifolia L.)
Tối ưu hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(09) .- Tr.21-28
Abstract: Lá Nhàu chứa nhiều hợp chất flavonoid với các hoạt tính sinh học khác nhau, từ lâu đã được dân gian sử dụng trong chữa bệnh. Nghiên cứu này thực hiện tối ưu hóa điều kiện chiết cao lá Nhàu bằng phương pháp đáp ứng bề mặt với 4 yếu tố: dung môi, nhiệt độ, thời gian và tỷ lệ dược liệu/dung môi. Với 3 tiêu chí về hàm lượng flavonoid, hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính kháng viêm, điều kiện chiết tối ưu được xác định là nồng độ ethanol 70%, ở 60oC, trong 95 phút, tỷ lệ dược liệu/dung môi là 1/25 (g/ml). Cao chiết thu được ở điều kiện này có hàm lượng flavonoid toàn phần là 2,227 mg RU/g chất khô, thể hiện hoạt tính kháng khuẩn (đường kính vòng kháng 11,5 mm ở nồng độ 100 mg/ml đối với chủng Pseudomonas aeruginosa)và hoạt tính kháng viêm (IC50=70,21 μg/ml). Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao lá Nhàu có hàm lượng hoạt chất và hoạt tính cao được chiết ở điều kiện tương đối ôn hòa, cho thấy tính kinh tế và có thể ứng dụng rộng rãi ở quy mô công nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29791
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.