Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2983
Title: Xây dựng xã hội học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc tại Thư viện Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Văn Hồng
Keywords: Xã hội học tập
Văn hóa đọc
Thư viện Quận 6
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 01 .- Tr.53-56
Abstract: Phát triển văn hóa đọc luôn là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao dân trí, góp phần phát triển bền vững nguồn nhân lực - nhân tố quyết định mọi thành công. Trên thực tế, có một số hiện trạng đáng báo động cho văn hóa đọc của người dân Việt Nam là nguy cơ xuống cấp cả về chất lượng sách cũng như cả số lượng người đọc. Nguyên nhân của sự xuống cấp là do bị văn hóa nghe nhìn lấn át, do trẻ em không được giáo dục thói quen đọc sách.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2983
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.