Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29831
Title: Không gì hoài niệm
Authors: Lê, Huy
Keywords: Không gian
Hoài niệm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 07 .- Tr.18-21
Abstract: Không gian hoài niệm, bao gồm cả góc tâm linh và... bất cứ nơi đâu trong tổ ấm - miễn sao đó là cho gia chủ gửi gắm những kỷ niệm, tình cảm và sự trân trọng những gì thuộc về quá khứ dưới dạng một không gian sống mà công năng đặt sau giá trị cảm xúc. Ngày nay, những không gian này đã trở thành một phần không tách rời khỏi thiết kế nhà ở, tuy nhiên, xét về mặt chuyên môn, khi bố trí một không gian hoài niệm cho ngôi nhà hiện đại cần có thái độ và tổ chức thế nào để phù hợp?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29831
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.