Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29847
Title: Đảng bộ Quân khu 4 tăng kiểm tra để giảm vi phạm
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Đảng bộ Quân khu 4
Kiểm tra giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.10-12
Abstract: Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh; từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ Quân khu 4 luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29847
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
618.88 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.