Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29850
Title: Xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 2 vững mạnh toàn diện
Authors: Anh Minh
Keywords: Lực lượng vũ trang
Quân khu 2
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.13-15
Abstract: Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; những năm qua, Đảng ủy Quân khu 2 luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29850
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
613.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.