Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29856
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Công tác kiểm tra, giám sát
Nghị quyết
Bắc Giang
Nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đảng bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.32-34
Abstract: Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tiếp nối truyền thống: “ Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, cán bộ công chức Ngành kiểm tra Đảng tỉnh Bắc Giang cố gắng nỗ lực phấn đấu tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29856
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
635.19 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.